Om kunstner

INGER MARGRETHE M VARGERVIK
Grafisk designer/Bachelor i praktisk estetiske fag og Master i spesialpedagogikk. Masterrapporten viser effekten av bruk av bilder innen spesialundervisning, (se artikkel), og betegnes som et pionerarbeid innen dette feltet. Jobbet flere år som reklametegner og computer grafiker, og lærer/spesialpedagog i grunnskole og videregående. Har  deltatt på ulike utstilllinger og har verksted og utstillingslokaler i Kristinahuset, Klepp.


Billedskapende arbeid og selvbilde

Jeg er utdannet faglærer i formgivingsfag/Bachelor of art og har Master i spesialpedagogikk. Denne kombinasjonen forteller litt om mitt engasjement for bruk av kunst i ordinær og undervisning og spesialundervisning. Med tilleggsemner innen språk, kommunikasjon og samspill er det lett å forstå min interesse og engasjement for billedskapende/kreativt arbeid. Jeg har fått erfare hvilken betydning kunst og billedskapende arbeid kan ha for mange elever i skolen. Min egen entusiasme og interesse for faget kan ha hatt betydning for elevenes engasjement, men også de oppgavene jeg iverksatte kan ha virket inn. Jeg oppdaget at faget hadde flere dimensjoner enn jeg var klar over, og ville undersøke dette nærmere. Ønsket om å brukel billedskapende arbeid som en vei mot større selverkjennelse, gjorde at jeg utforsket dette i eget billedskapende arbeid. Jeg så også at dette kunne være viktig å jobbe med for ungdom i en kritisk fase av livet. Jeg hadde frem til da, hatt fokus på fagets ferdighetsdimensjon, med vekt på kunnskap og resultat.

 

En sentral fagbokforfatter innen kunstformidling og formgivingsfag er Gunnar Danbolt. Han  mener at pedagogikken bør bidra med en motkultur og inneholde aktiviteter som øker elevers evne til refleksjon over sine erfaringer. Han mener at billedskapende arbeid og kunstformidling kan rive mennesket ut av et tilstivnet konvensjonelt mønster. Læreplanen fremhever det hele mennesket, noe jeg mener ikke blir ivaretatt i skolen i dag. den kulturelle skolesekken er et viktig bidrag, men det trengs mer enn dette årlige tilbudet. Kunst bør integreres i skolen på en mer gjennomgripende måte.

 

”Kunsten formidler innsikt som ikke kan meddeles i noe annet språk”, (Dale 1990:95).

”Den erkjennelse som er karakteristisk for kunsten er menneskets selverkjennelse. Det er fordi temaene ofte er menneskers lidenskaper, drifter, ønsker og håp. Deres opplevelser av sorg og glede, av kjærlighet og hat. Møtet med bildet kan vekke medfølende ettertanke om de allmenne temaer i menneskelivet. Kunstformidling og billedskapende arbeid kan bidra til livsviktig kunnskapsformidling og øke elevers evner til refleksjon over sin tilværelse”, (ibid.).

 

 

 

.

Copyright © All Rights Reserved